Tải Gramps Portable 3.4.9 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải Gramps Portable 3.4.9

Gramps là một chương trình phả hệ mà là cả trực quan cho người có sở thích và tính năng hoàn chỉnh cho genealogists chuyên nghiệp.

Mỗi người đều có câu chuyện riêng của họ, nhưng họ cũng là một phần của lịch sử gia đình tập thể.

Gramps cho bạn khả năng để ghi lại nhiều chi tiết về cuộc sống của một cá nhân cũng như các mối quan hệ phức tạp giữa những người khác nhau, địa điểm và các sự kiện.

Tất cả các nghiên cứu của bạn được giữ tổ chức, tìm kiếm và chính xác như bạn cần nó được.

Tải µTorrent Portable (*/5)

Người đóng góp: .

μTorrent là BitTorrent client phổ biến nhất trên thế giới.

Hầu hết các tính năng hiện diện trong các khách hàng BitTorrent khác có mặt trong μTorrent, trong đó ưu tiên băng thông, lập kế hoạch, RSS tự động tải về và Mainline DHT (tương thích với BitComet).

Nó đóng gói như là một ứng dụng di động, do đó bạn tải về trên đường đi.

Tải FreeCommander XE Portable (*/5)

Người đóng góp: .

Tải FreeCommander XE Portable

FreeCommander là một-to-sử dụng dễ dàng thay thế cho trình quản lý cửa sổ tập tin tiêu chuẩn với nhiều tính năng tiên tiến và hữu ích.

Nó đóng gói như là một ứng dụng di động, do đó bạn có thể mang nó bất cứ nơi nào.

Tải EraserDrop Portable 2.1.1 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải EraserDrop Portable 2.1.1

EraserDrop Portable là một công cụ loại bỏ dữ liệu an toàn dễ sử dụng.

Đó là một mục tiêu thả (một biểu tượng nổi trên máy tính để bàn của bạn) mà bạn có thể thả các file vào để nhanh chóng xóa chúng để chúng không thể được phục hồi.

EraserDrop không đi với Eraser giao diện di động tiêu chuẩn và được đóng gói như là một ứng dụng di động, do đó bạn có thể dễ dàng xóa các tập tin trên đường đi.

Tải TeamViewer Portable (*/5)

Người đóng góp: .

Tải TeamViewer Portable

TeamViewer là một sự hỗ trợ PC / kiểm soát và chia sẻ màn hình công cụ điều khiển từ xa.

Bạn từ xa có thể kiểm soát máy tính để bàn của một đối tác để cung cấp hỗ trợ trực tuyến, hoặc bạn có thể hiển thị màn hình của bạn cho một khách hàng mà không cần lo lắng về tường lửa, địa chỉ IP và NAT.

Nó đóng gói như là một ứng dụng di động, do đó bạn có thể làm việc trên đường đi.

Tải FreeMat Portable 4.2 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải FreeMat Portable 4.2

FreeMat là một môi trường miễn phí cho kỹ thuật nhanh chóng và tạo mẫu khoa học và xử lý dữ liệu.

Nó tương tự như hệ thống thương mại như MATLAB từ MathWorks, và IDL từ nghiên cứu hệ thống, nhưng là mã nguồn mở.