Tải Sh’elf bản Portable 1.00.0013 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải Sh'elf bản Portable 1.00.0013

Sh’elf là một cửa sổ theo yêu cầu có chức năng giống như máy tính để bàn của bạn thường xuyên, đầy đủ với khả năng kéo-và-thả. Chương trình hỗ trợ tương đối (xách tay) đường dẫn để xem tùy chỉnh hình ảnh, soạn thảo văn bản, vỏ lệnh, vv, cũng như các tùy chọn […]

Tải Longman English Dictionary Browser bản Portable 2.03 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải Longman English Dictionary Browser bản Portable 2.03

Longman Từ điển tiếng Anh trình duyệt sẽ hiển thị kết quả tìm kiếm từ Longman Từ điển tiếng Anh trực tuyến cho các từ khóa được lựa chọn của người dùng với các tổ hợp phím Ctrl + Shift + D. Lưu ý rằng trong khi các chương trình sẽ chạy chậm ban đầu, […]