Tải Mikogo bản Portable 3.0.2 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải Mikogo bản Portable 3.0.2

Tải Mikogo-portable.exe vào một thư mục của sự lựa chọn và khởi động của bạn.
Click vào biểu tượng Mikogo ở thanh tác vụ và chọn Settings.
Chọn tab Tài khoản và Load untick Mikogo lúc khởi động