Tải Babo Violent bản Portable 2.11 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải Babo Violent bản Portable 2.11

BaboViolent 2 là một mạng từ trên xuống shooter nơi bạn kiểm soát một “Babo”, một quả cầu màu đỏ hoặc màu xanh cuộn xung quanh màn hình với một trong sáu loại vũ khí gắn liền với nó. Mục tiêu là để bắn vào bất cứ điều gì mà di chuyển trong khi cố […]

Tải Doc Convertor bản Portable 1.00 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải Doc Convertor bản Portable 1.00

Doc-converter là một công cụ đơn giản và nhanh chóng để xuất khẩu mã nguồn / tài liệu sang định dạng tập tin khác nhau. Nó xuất khẩu đến hơn mười định dạng: HTML, PDF, BMP, PNG, JPG, Lotus, SVG, Quattro Pro, Excel. Tự động nhận biết và nhấn mạnh hơn 30 định dạng, bao […]

Tải Fact200 bản Portable 1.10 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải Fact200 bản Portable 1.10

Fact200 là một công cụ nghiên cứu Internet giúp bạn tìm kiếm, duyệt và lưu trữ thông tin trở về từ công cụ tìm kiếm và các nguồn tin tức khác nhau. Nó có khả năng nạp trước liên kết kết quả và tạo thumbnail để bạn có thể xem chúng nhanh chóng với chế […]