Tải RTF Convertor bản Portable 1.0 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải RTF Convertor bản Portable 1.0

RTF Converter là một chương trình để xuất khẩu các tài liệu RTF / Word sang 10 định dạng tập tin (HTML, PDF, BMP, PNG, JPG, Lotus, SVG, Quattro Pro, Excel. Nó cũng bao gồm một công cụ báo cáo và chuyển đổi hàng loạt tiên tiến. Lưu ý: Trang web offline – liên kết […]

Tải XpAssociate bản Portable 0.20 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải XpAssociate bản Portable 0.20

Tải về các gói ZIP và giải nén vào một thư mục của sự lựa chọn của bạn.
Khởi động chương trình bằng cách nhấn đôi vào XpAssociate.exe.

Tải FileExtractor bản Portable 1.00 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải FileExtractor bản Portable 1.00

FileExtractor là một công cụ để phục hồi các tập tin từ một nguồn dữ liệu nhị phân như máy ảnh kỹ thuật số, phân vùng, ổ đĩa cứng, thẻ nhớ hoặc đĩa mềm. Nó cũng hoạt động trên các phân vùng Linux và hình ảnh-files. Có thể sử dụng các trình giải nén bản […]