Tải MobaXterm bản Portable 8.2 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải MobaXterm bản Portable 8.2

MobaXterm cung cấp một thiết lập cơ bản của Unix lệnh (GNU / Cygwin) trong một tập tin duy nhất. Chương trình tích hợp một máy chủ X và một số khách hàng của mạng như SSH, telnet, rlogin, SFTP, vv có thể truy cập thông qua một thiết bị đầu cuối theo thẻ. Các […]