Tải Quick Checksum Verifier bản Portable 1.1.6.2 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải Quick Checksum Verifier bản Portable 1.1.6.2

Kiểm tra nhanh Checksum Verifier nộp vẹn với các thuật toán tiêu chuẩn như MD5 và SHA-1. Cũng hỗ trợ các đối số dòng lệnh. 64-bit phiên bản có sẵn từ trang web. Download Đánh giá chung Dung lượng 8MB Dùng cho Win2K / WinXP / Vista / Win7 Cách sử dụng Mirrors Link phụ […]

Tải TrueCrypt bản Portable 7.1a 2/5 (1)

Người đóng góp: .

Tải TrueCrypt bản Portable 7.1a

TrueCrypt tạo và mở tập an toàn có chức năng như một ổ đĩa gắn kèm, làm cho nó có thể di chuyển các tập tin đến và đi từ một nơi an toàn, cũng như mở và chạy. Tính năng bảo mật bổ sung bao gồm hỗ trợ cho các tập tin quan trọng […]