Tải grepWin Portable 1.6.12 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải grepWin Portable 1.6.12

grepWin là một tìm kiếm đơn giản và thay thế công cụ có thể sử dụng biểu thức thông thường để làm công việc của mình.

Điều này cho phép thực hiện tìm kiếm mạnh hơn rất nhiều và thay thế.

Tải Marble Portable 1.9.1 Rev 2 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải Marble Portable 1.9.1 Rev 2

Đá cẩm thạch là một ảo Globe and World Atlas mà bạn có thể sử dụng để tìm hiểu thêm về Trái Đất: Bạn có thể xoay và phóng to xung quanh và bạn có thể tìm kiếm địa điểm và đường.

Một cú nhấn chuột trên một nhãn nơi sẽ cung cấp các bài viết Wikipedia tương ứng.