Tải Aegisub bản Portable 3.2.2 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải Aegisub bản Portable 3.2.2

Tải về phiên bản di động tự giải nén vào một thư mục của sự lựa chọn của bạn.
Khởi aegisub32.exe.
Tùy chọn: Để tiết kiệm không gian trong khi cài đặt, bạn có thể chọn “cài đặt nhỏ gọn.”
Điều này sẽ không bao gồm bất kỳ ngôn ngữ khác (chỉ có tiếng Anh), công cụ gỡ rối, kịch bản tự động hoặc tự động hóa 3 tương thích ngược, và sẽ không bao gồm bất kỳ cờ chính tả hoặc Từ điển đồng (thậm chí không phải tiếng Anh).

Tải Subtitle Workshop bản Portable 6.0b (*/5)

Người đóng góp: .

Tải Subtitle Workshop bản Portable 6.0b

Tải về các gói ZIP di động và giải nén vào một thư mục của sự lựa chọn của bạn.
Tùy chọn, xóa các tập tin ngôn ngữ không cần thiết.
Khởi SubtitleWorkshop.exe.