Tải Don’t Panic! 2.0.5 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải Don't Panic! 2.0.5

Đừng hoảng sợ!

là một cú nhấp chuột đơn Hider và nút thanh toán bù trừ tài liệu gần đây, vì vậy bạn có thể dễ dàng ẩn (hoặc giảm thiểu hoặc gần) nhiều ứng dụng và xóa lịch sử của bạn và các tài liệu gần đây với các bấm vào một nút duy nhất.

Tải Process Monitor Portable (*/5)

Người đóng góp: .

Tải Process Monitor Portable

Process Monitor là một công cụ giám sát tiên tiến cho Windows cho thấy hệ thống tập tin theo thời gian thực, Registry và quá trình / thread hoạt động.

Process Monitor là freeware dùng cho cá nhân và doanh nghiệp.

Tải Free UPX Portable (*/5)

Người đóng góp: .

Tải Free UPX Portable

Free UPX là một giao diện đồ họa tiên tiến cho các UPX (Ultimate Packer cho thực thi).

Nó cho phép bạn nén (và giải nén) tập tin được sản xuất theo Microsoft di động thực thi và COFF Đặc điểm kỹ thuật (EXE, DLL, OCX, BPL, CPL và khác).

Free UPX là phần mềm miễn phí cho sử dụng cá nhân và doanh nghiệp.

Tải CubicExplorer Portable 0.95.1 Rev 2 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải CubicExplorer Portable 0.95.1 Rev 2

CubicExplorer là một trình quản lý tập tin đó là nhằm mục đích để thay thế Windows Explorer.

Đó là mục tiêu là để được dễ dàng và thú vị để sử dụng nhưng vẫn có đủ năng lượng để sử dụng tiên tiến hơn.

Nó có nhiều tính năng quen thuộc từ các trình duyệt hiện đại như các tab và đánh dấu.

Tải Daphne Portable 2.04 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải Daphne Portable 2.04

Daphne là một nhỏ (khay hệ thống) ứng dụng cho giết hại, kiểm soát quy trình và gỡ lỗi của Windows.

Nó được sinh ra để giết một quá trình cửa sổ và trở thành gần như một sự thay thế công việc quản lý.

Daphne đòi hỏi quyền quản trị để chạy.

Tải Explorer++ Portable 1.3.5 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải Explorer++ Portable 1.3.5

Explorer ++ là một quản lý tập tin đa-tab miễn phí có tính năng giao diện quen thuộc giống như Windows Explorer, trong khi giới thiệu một số cải tiến và cải tiến cho một trải nghiệm duyệt file phong phú hơn nhiều.

Tải DTaskManager Portable (*/5)

Người đóng góp: .

Tải DTaskManager Portable

DTaskManager là một công việc quản lý thiết kế đặc biệt để cung cấp cho chức năng bổ sung rằng Windows có sẵn Task Manager không có.

Tải Listary Portable (*/5)

Người đóng góp: .

Tải Listary Portable

Listary là một khám-as-you-type tiện ích tìm kiếm tuyệt vời mà làm cho mục tìm kiếm trong danh sách không thể quản lý lượng lớn các ứng dụng Windows một cách dễ dàng.

Nó hoạt động với các mục trong Windows Explorer, Task Manager, Registry Editor, Windows Desktop, nộp Open / Save hộp thoại và các thành phần khác.

Listary là phần mềm miễn phí cho sử dụng cá nhân.