Tải DM2 Portable 1.23.1.1 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải DM2 Portable 1.23.1.1

DM2 cung cấp một số cải tiến của Windows có thể giúp trong mỗi ngày làm việc.

Một trong những tính năng đẹp nhất và phổ biến nhất của DM2 là giảm thiểu các cửa sổ để các biểu tượng nổi hoặc vào khay hệ thống.

Tải TyperTask Portable (*/5)

Người đóng góp: .

Tải TyperTask Portable

TyperTask là một tiện ích thay thế văn bản cho phép bạn gõ một từ và cụm từ chỉ với một vài nhân vật trong bất kỳ ứng dụng cũng như các ứng dụng khởi động và mở tài liệu.

TyperTask là phần mềm miễn phí cho sử dụng cá nhân và doanh nghiệp.

Tải 2X Client Portable (*/5)

Người đóng góp: .

Tải 2X Client Portable

2X Khách hàng xách tay là một khách hàng truy cập máy chủ / máy tính để bàn từ xa cho phép bạn kết nối với tất cả các máy chủ của bạn bằng cách sử dụng một khách hàng duy nhất.

Nó hoạt động hoàn hảo với 2X ApplicationServer cũng như với nguồn gốc của Remote Desktop Protocol xây dựng vào máy tính Windows của bạn khi đăng nhập với quyền quản trị.

Nó đóng gói như là một ứng dụng di động, do đó bạn có thể mang lại cho tất cả các kết nối của bạn với bạn.

Tải World Clock Portable (*/5)

Người đóng góp: .

Tải World Clock Portable

Đồng hồ thế giới là một đa múi bản đồ dựa trên đồng hồ có thể chỉ cho bạn biết thời gian trên thế giới.

Đồng hồ thế giới là phần mềm miễn phí cho sử dụng cá nhân và doanh nghiệp.

Tải IObit Unlocker Portable (*/5)

Người đóng góp: .

Tải IObit Unlocker Portable

IObit Unlocker là một công cụ để xác định những ứng dụng hoặc quá trình có một tập tin được khóa vì vậy nó không thể bị xóa hoặc di chuyển, và nếu muốn, mở tập tin đó.

Ứng dụng này đòi hỏi phải có quyền quản trị.

Tải Wise Registry Cleaner Portable (*/5)

Người đóng góp: .

Tải Wise Registry Cleaner Portable

Wise Registry Cleaner Portable là một trình dọn dẹp registry và tối ưu hóa đóng gói như là một ứng dụng di động, do đó bạn có thể làm việc trên máy tính cá nhân trên đường đi.

Đó là phần mềm miễn phí cho sử dụng cá nhân và giáo dục.

Giống như nhiều tiện ích hệ thống, điều này đòi hỏi đặc quyền quản trị để chạy.

Tải SIW (System Information for Windows) Portable (*/5)

Người đóng góp: .

Tải SIW (System Information for Windows) Portable

SIW là một hệ thống thông tin tiên tiến cho Windows công cụ thu thập thông tin chi tiết về các thuộc tính và các thiết lập hệ thống của bạn và hiển thị nó trong một cách vô cùng dễ hiểu.

SIW là phần mềm miễn phí cho chỉ sử dụng cá nhân.