Tải Windows Error Lookup Tool Portable (*/5)

Người đóng góp: .

Tải Windows Error Lookup Tool Portable

Windows Error Lookup Công cụ cho phép bạn làm chính xác những gì tên của nó, dễ dàng tra cứu những thông điệp Windows sai sót khó hiểu trong một dễ dàng để sử dụng ứng dụng để tìm ra những gì họ có ý nghĩa.

Tải Workrave Portable 1.10 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải Workrave Portable 1.10

Workrave là một chương trình hỗ trợ trong việc phục hồi và phòng chống tai nạn thương tích Repetitive Strain (RSI).

Chương trình thường xuyên thông báo cho bạn để lấy vi dừng, nghỉ giải lao và hạn chế bạn giới hạn hàng ngày của bạn.

Tải CamStudio Portable 2.7.2 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải CamStudio Portable 2.7.2

CamStudio có thể ghi lại tất cả các màn hình và các hoạt động âm thanh trên máy tính của bạn và lưu nó vào một tập tin video hoặc streaming video Flash.

Tải System Explorer Portable (*/5)

Người đóng góp: .

Tải System Explorer Portable

System Explorer là một công việc quản lý và quá trình phân tích đầy đủ tính năng với tự động truy cập trực tuyến đến các chi tiết về tiến trình đang chạy.

Tải grepWin Portable 1.6.12 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải grepWin Portable 1.6.12

grepWin là một tìm kiếm đơn giản và thay thế công cụ có thể sử dụng biểu thức thông thường để làm công việc của mình.

Điều này cho phép thực hiện tìm kiếm mạnh hơn rất nhiều và thay thế.