Tải Notepad++ bản Portable 6.8.3 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải Notepad++ bản Portable 6.8.3

Tải về phiên bản đầy đủ ZIP hoặc 7z gói (7z đòi hỏi 7-zip) và giải nén vào một thư mục của sự lựa chọn của bạn.
Launch notepad ++. Exe.

Tải EverEdit bản Portable 2.9.0.2074 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải EverEdit bản Portable 2.9.0.2074

EverEdit là một trình soạn thảo nhanh, nhẹ, cho phép lựa chọn và mở rộng. Trong khi nó có thể phục vụ như là một thay thế Notepad, nó cũng cung cấp nhiều tính năng mạnh mẽ cho các tác giả trang web và lập trình bao gồm hỗ trợ đoạn, hỗ trợ markdown với […]

Tải AkelPad bản Portable 4.9.6 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải AkelPad bản Portable 4.9.6

Akelpad là một trình soạn thảo văn bản đơn giản được thiết kế để nhỏ và nhanh chóng. Hỗ trợ Unicode, cả hai đơn tài liệu và giao diện theo thẻ, kích thước tập tin không giới hạn và đa cấp hoàn tác chỉ là một vài trong số nhiều tính năng biên tập này […]

Tải EditPad Lite bản Portable 7.3.8 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải EditPad Lite bản Portable 7.3.8

EditPad Lite là một trình soạn thảo văn bản nhanh và nhẹ mục đích chung. Nó cho phép bạn mở nhiều file cùng lúc, và chuyển đổi giữa chúng bằng cách sử dụng các tab. Nó cũng hỗ trợ nhiều chức năng cho thao tác văn bản và chuyển đổi. Một phiên bản 64-bit có […]