Tải Process Hacker bản Portable 2.36 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải Process Hacker bản Portable 2.36

Process Hacker là một công cụ đầy đủ tính năng cho việc thao tác các quá trình và các dịch vụ trên máy tính của bạn. Bao gồm một, nhìn đơn giản tùy cây, hiệu suất đồ chi tiết, danh sách các kết nối mạng, quá trình danh sách toàn diện (kể cả ẩn), toàn […]

Tải RegMon bản Portable 7.04 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải RegMon bản Portable 7.04

Tải về các tập tin ZIP và giải nén vào một thư mục của sự lựa chọn của bạn.
Khởi động chương trình bằng cách nhấn đôi vào Regmon.exe.

Tải Daphne bản Portable 2.04 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải Daphne bản Portable 2.04

Daphne là một công việc quản lý thay thế với một loạt các tính năng bổ sung. Nó hiển thị một danh sách các tiến trình đang chạy với thông tin chi tiết về: sử dụng CPU, Process ID, tên Quy trình, đường dẫn đầy đủ (và đối số), ưu tiên, Class (Process / Service), […]