Tải Disk Investigator bản Portable 1.61 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải Disk Investigator bản Portable 1.61

Đĩa Investigator hiển thị nội dung ổ đĩa đúng bằng cách bỏ qua các hệ điều hành và trực tiếp đọc các thành phần ổ thô. Bạn có thể xem và tìm kiếm thư mục nguyên liệu, tập tin, các cụm, và các lĩnh vực hệ thống, xác minh tính hiệu quả của các tập […]

Tải DiskInternals Linux Reader bản Portable 2.3 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải DiskInternals Linux Reader bản Portable 2.3

DiskInternals Linux Reader cung cấp một số công cụ quản lý đĩa trong một giao diện dễ sử dụng. Đáng chú ý nhất nó bao gồm một công cụ cho việc đọc đĩa định dạng để đến một loạt các hệ thống tập tin cho Mac và Linux, cũng như ổ đĩa ảo từ VMware, […]

Tải Stream Explorer bản Portable 1.0.4 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải Stream Explorer bản Portable 1.0.4

Tải về cài đặt và giải nén vào một thư mục của sự lựa chọn của bạn.
Các tập tin ứng dụng được đặt trong {app} thư mục con.
Khởi StreamExplorer.exe.