Tải VStat bản Portable 1.00 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải VStat bản Portable 1.00

Tải về các gói zip và giải nén vào một thư mục của sự lựa chọn của bạn.
Khởi động chương trình bằng cách nhấp đúp vào VStat.exe.

Tải Network Drive Mapper bản Portable 1.0 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải Network Drive Mapper bản Portable 1.0

Tải về các gói ZIP và giải nén vào một thư mục của sự lựa chọn của bạn.
Khởi Network Drive mapper.exe.
Tùy chọn, cho một quá trình tự động hóa nhiều hơn một khi bạn đã thiết lập bản đồ mạng, dùng tham số -c để chạy, kết nối với tất cả các mục đã lưu, sau đó thoát ra.
Tương tự như vậy, bạn có thể sử dụng công tắc khởi động -d để ngắt kết nối tất cả các mục bản đồ, sau đó thoát.