Tải Autoruns bản Portable 13.4 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải Autoruns bản Portable 13.4

Tải về các gói ZIP và giải nén tất cả các file trừ autorunsc.exe vào một thư mục của sự lựa chọn của bạn.
Launch autoruns.exe.