Tải Starter bản Portable 5.6.2.9 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải Starter bản Portable 5.6.2.9

Người khởi xướng cho phép bạn xem và quản lý tất cả các chương trình được bắt đầu tự động khi khởi động hệ thống. Bạn có thể tạm thời vô hiệu hóa các mục được lựa chọn, chỉnh sửa, tạo mới hoặc xóa chúng vĩnh viễn. Nó cũng liệt kê tất cả các tiến […]

Tải Context Menu Editor bản Portable n / a (*/5)

Người đóng góp: .

Tải Context Menu Editor bản Portable n / a

Tải về cài đặt và cài đặt vào thư mục mặc định là C: Program Files ContextMenuEditor.
Sau đó copy tất cả các file vào một thư mục của sự lựa chọn của bạn.
Cuối cùng, gỡ bỏ cài đặt chương trình.
Khởi ContextMenuEditor.exe.