Tải DriverBackup! bản Portable 1.0.3 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải DriverBackup! bản Portable 1.0.3

Tải về các gói ZIP từ “phiên bản cũ” và giải nén vào một thư mục của sự lựa chọn của bạn.
Khởi chạy trình điều khiển DriverBackup! .exe

Tải ABK SecureSys bản Portable 1.1 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải ABK SecureSys bản Portable 1.1

Tải về các “Toàn bộ gói cài đặt” (hoặc “Partial Package Installation” nếu bạn không cần các tập tin trợ giúp) và trích xuất bằng cách sử dụng Universal Extractor
vào một thư mục của sự lựa chọn của bạn.
Khởi động chương trình bằng cách nhấn đôi vào SecureSys1.1.exe.