Tải URLProtocolView bản Portable 1.15 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải URLProtocolView bản Portable 1.15

Tải về các gói ZIP và giải nén vào một thư mục của sự lựa chọn của bạn.
Có hai phiên bản: phiên bản ANSI cho Win98 / ME, và phiên bản Unicode cho Win2K / XP / Vista.
Khởi URLProtocolView.exe.

Tải Portable Software Updater bản Portable 3.0 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải Portable Software Updater bản Portable 3.0

Tải về PSU .exe vào một thư mục của sự lựa chọn và khởi động của bạn.
Lưu ý: Chương trình sẽ tự động phát hiện các chương trình PortableApps nếu được đặt trong thư mục con như nhau (ví dụ như EraserPortable, JkDefragPortable, vv).
Ngoài ra, người dùng có thể tự chọn thư mục để kiểm tra và cập nhật theo “Settings”.

Tải TweakUI bản Portable 2.10 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải TweakUI bản Portable 2.10

TweakUI cho phép bạn truy cập vào các thiết lập hệ thống không được tiếp xúc trong giao diện người dùng mặc định của Windows XP, bao gồm cài đặt chuột, thiết lập Explorer, cài đặt thanh công cụ và nhiều hơn nữa. Download Đánh giá chung Dung lượng 260KB Dùng cho WinXP Cách sử […]

Tải WebVersions bản Portable 3.1 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải WebVersions bản Portable 3.1

WebVersions giữ phần mềm của bạn đến nay bằng cách thêm các ứng dụng cơ sở dữ liệu và kiểm tra các bản cập nhật. Download Đánh giá chung Dung lượng 212KB Dùng cho WinXP / Vista / Win7 Cách sử dụng Mirrors Link phụ Nếu bạn có link tải miễn phí hoặc video ở […]