Tải FontView bản Portable 1.1 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải FontView bản Portable 1.1

Tải về các gói ZIP và giải nén vào một thư mục của sự lựa chọn của bạn.
Khởi động chương trình bằng cách nhấn đôi vào FONTVIEW.EXE hoặc charmap.exe.