Tải FontViewOK bản Portable 4.07 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải FontViewOK bản Portable 4.07

Tải về các gói ZIP (ANSI / Unicode) và giải nén vào một thư mục của sự lựa chọn của bạn.
Khởi FontView_Portable.exe (ANSI) hoặc FontView_Portable_Unicode.exe (Unicode).
WinXP trở lên sẽ muốn sử dụng Unicode.

Tải Manage My Fonts bản Portable 1.0 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải Manage My Fonts bản Portable 1.0

Quản lý Fonts của tôi giúp cài đặt, kích hoạt, tắt, xóa, hoặc quản lý các tập tin phông chữ trên máy tính. Người dùng có thể quản lý các nhóm phông chữ để kích hoạt / vô hiệu hóa tất cả cùng một lúc, thấy phông chữ cần thiết cho các tài liệu mới […]