Tải CCleaner bản Portable 5.10.5373 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải CCleaner bản Portable 5.10.5373

Tải về các “Portable” gói ZIP và giải nén vào một thư mục của sự lựa chọn của bạn.
Khởi CCleaner.exe (32-bit OS) hoặc CCleaner64.exe (đối với hệ điều hành 64-bit).