Tải Password Gorilla bản Portable 1.5.3.7 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải Password Gorilla bản Portable 1.5.3.7

Password Gorilla giúp bạn quản lý thông tin đăng nhập của bạn. Nó lưu trữ tất cả các tên người dùng và mật khẩu của bạn, cùng với thông tin đăng nhập và các ghi chú khác, trong một tập tin một cách an toàn được mã hóa. Một “master password” duy nhất được sử […]

Tải Password Corral bản Portable 4.0.6.158 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải Password Corral bản Portable 4.0.6.158

Password Corral là một người quản lý mật khẩu mã hóa lưu trữ thông tin, giữ nó khỏi những cặp mắt tò mò. Mỗi mật khẩu có thể có cả một mô tả ngắn và cảm nhận mà cũng có thể chứa các liên kết để khởi động trình duyệt web của bạn. Mỗi mục […]

Tải Password Safe bản Portable 3.36 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải Password Safe bản Portable 3.36

Password Safe là một cơ sở dữ liệu cho việc mã hóa thông tin nhạy cảm. Khi mở ra với một mật khẩu chủ, bạn có thể sao chép một mật khẩu và dán trực tiếp vào ứng dụng của bạn. Ngoài ra, Password Safe hỗ trợ “Auto Type” xâm nhập vào tên người dùng […]

Tải nPassword bản Portable 1.0.2.44 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải nPassword bản Portable 1.0.2.44

nPassword là một người quản lý mật khẩu mã hóa thông tin nhạy cảm bằng cách sử dụng 256-bit AES. Bạn có thể xác định các chuỗi macro để đăng nhập vào các trang web và điền vào biểu mẫu web, hoặc bạn có thể nhập thông tin hồ sơ trực tiếp bằng cách sử […]