Tải q10 bản Portable 1.2.21 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải q10 bản Portable 1.2.21

Tải về các “PortableApps” tự giải nén EXE và giải nén vào một thư mục của sự lựa chọn của bạn.
Launch q10.exe.

Tải Angel Writer bản Portable 3.2 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải Angel Writer bản Portable 3.2

Angel văn là một trình xử lý có hỗ trợ định dạng văn bản, đồ họa và bảng biểu. Nó sẽ mở ra và lưu văn bản, RTF và HTML đồng bằng. Download Đánh giá chung Dung lượng 2MB Dùng cho Win95 / Win98 / WinME / WinNT / Win2K / WinXP Cách sử dụng […]

Tải X-Celtx bản Portable 2.9.1 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải X-Celtx bản Portable 2.9.1

Celtx là một công cụ chuyên dụng cho các văn bản và định dạng một kịch bản để đáp ứng các tiêu chuẩn trình kịch exacting thiết lập bởi các ngành công nghiệp phim và nhà hát. X-Celtx là một phiên bản di động của chương trình. Ngoài ra, một phiên bản nguyên bản xách […]