Tải Dexpot bản Portable 1.6.14 Build 2439 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải Dexpot bản Portable 1.6.14 Build 2439

Dexpot là một người quản lý máy tính để bàn ảo hoàn chỉnh với lên đến 19 máy tính để bàn có sẵn, catalog Window, chế độ Preview khác nhau, và cửa sổ di chuyển. Chương trình cũng bao gồm một loạt các cải tiến giao diện người dùng bao gồm quản lý minh bạch […]