Tải Simple Spreadsheet bản Portable 1.3 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải Simple Spreadsheet bản Portable 1.3

Bảng tính đơn giản là một bảng tính rất cơ bản. Nó có tính năng tối thiểu, nhưng những gì nó nói. Download Đánh giá chung Dung lượng 720KB Dùng cho Win95 / Win98 / WinME / WinNT / Win2K / WinXP / Vista Cách sử dụng Mirrors Link phụ Nếu bạn có link tải […]

Tải Spread32 bản Portable 19991112 Beta (*/5)

Người đóng góp: .

Tải Spread32 bản Portable 19991112 Beta

Spread32 là một chương trình bảng tính nhỏ hỗ trợ 256 cột x 65.536 x 255 tờ hàng, công thức với hơn 300 chức năng, phân loại với nhiều phím, đóng băng tấm vv Nó có thể không phải tất cả các chuông và còi của anh em họ beefier của nó, nhưng nó là […]

Tải Abykus SE bản Portable 1.32 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải Abykus SE bản Portable 1.32

Abykus Standard Edition được thiết kế cho các ứng dụng kinh doanh và khoa học. Chương trình này là một “8191 hàng x 127 cột x 16 tấm” bảng tính mà kết hợp chức năng hướng đối tượng với các hoạt động bảng tính truyền thống, cho phép bạn lưu trữ các loại dữ liệu […]