Tải X-ApacheOpenOffice bản Portable 4.1.1 Updated (*/5)

Người đóng góp: .

Tải X-ApacheOpenOffice bản Portable 4.1.1 Updated

Apache OpenOffice là một nền tảng phần mềm văn phòng đầy đủ tính năng tương thích với tất cả các phần mềm văn phòng chính và 100 của các định dạng file. Bao gồm xử lý văn bản, bảng tính, cơ sở dữ liệu, thuyết trình, bản vẽ và toán / công thức phần mềm. […]

Tải SoftMaker Office 2006 bản Portable (*/5)

Người đóng góp: .

Tải SoftMaker Office 2006 bản Portable

SoftMaker Office 2006 bao gồm một nhanh, giàu tính năng xử lý văn bản và chương trình bảng tính: TextMaker có thể mở và lưu vào một loạt các định dạng bao gồm MS Word (.doc, .docx), và đi kèm với một cơ sở dữ liệu và mail-merge chức năng được xây dựng trong. Bao […]