Tải RTF Convertor bản Portable 1.0 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải RTF Convertor bản Portable 1.0

RTF Converter là một chương trình để xuất khẩu các tài liệu RTF / Word sang 10 định dạng tập tin (HTML, PDF, BMP, PNG, JPG, Lotus, SVG, Quattro Pro, Excel. Nó cũng bao gồm một công cụ báo cáo và chuyển đổi hàng loạt tiên tiến. Lưu ý: Trang web offline – liên kết […]

Tải ABC Amber LIT Converter bản Portable 2.0.2 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải ABC Amber LIT Converter bản Portable 2.0.2

ABC Amber LIT Converter chuyển đổi file LIT Microsoft Reader để một loạt các định dạng đầu ra (PDF, HTML, CHM, RTF, HLP, DOC vv) Phần mềm này cũng hỗ trợ chuyển đổi hàng loạt và các tham số dòng lệnh. Lưu ý rằng một số các định dạng đầu ra có phụ thuộc vào […]

Tải NW Docx Converter bản Portable 4.4 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải NW Docx Converter bản Portable 4.4

NW Docx Converter (trước đây là Docx2Rtf) là một chuyển đổi tập tin PDF và công cụ thiết lập tính năng phong phú. Như tên của nó, nó có thể chuyển đổi Word 2007 DOCX / DOTX để RTF hoặc định dạng PDF mà không cần cài Word. Tuy nhiên, Docx2Rtf có nhiều tính năng […]