Tải calibre bản Portable 2.40 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải calibre bản Portable 2.40

Tải về các “cài đặt xách tay” và giải nén vào một thư mục của sự lựa chọn của bạn.
Khởi động tầm cỡ-portable.exe.