Tải KchmViewer Portable 7.3 Rev 2 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải KchmViewer Portable 7.3 Rev 2

KchmViewer là một đầy đủ tính năng CHM (MS HTML định dạng tập tin trợ giúp) người xem với sự hỗ trợ đa ngôn ngữ tiên tiến.

File CHM thường được sử dụng như tập tin trợ giúp cho các ứng dụng và đôi khi được sử dụng cho sách điện tử và sách hướng dẫn giảng dạy.

Tải Mozilla Sunbird, Portable Edition 1.0b1 Rev 2 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải Mozilla Sunbird, Portable Edition 1.0b1 Rev 2

Mozilla Sunbird ™, Portable Edition là tiện dụng Mozilla Sunbird lịch đi kèm với PortableApps.com Launcher là một ứng dụng di động, do đó bạn có thể lấy lịch trình của bạn và danh sách công việc phải làm với bạn.

Tải A Note Portable 4.2.4 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải A Note Portable 4.2.4

Một Portable Note là một ứng dụng ghi chú dính nhẹ để bạn có thể mang theo để làm danh sách của bạn và các mặt hàng khác để nhớ với bạn.

Tải Scribus Portable 1.4.51.5.0 thử nghiệm (*/5)

Người đóng góp: .

Tải Scribus Portable 1.4.51.5.0 thử nghiệm

Scribus là một chương trình mã nguồn mở đó đem lại bố cục trang chuyên nghiệp với máy tính để bàn của bạn với một sự kết hợp của báo chí sẵn sàng đầu ra và các cách tiếp cận mới để thiết kế trang.

Bên dưới một giao diện hiện đại và thân thiện, hỗ trợ tính năng Scribus xuất bản chuyên nghiệp, chẳng hạn như màu riêng biệt, CMYK và hỗ trợ Spot Color, quản lý màu sắc ICC, linh hoạt và sáng tạo PDF.

Tải Dia Portable 0.97.2 Rev 2 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải Dia Portable 0.97.2 Rev 2

Dia là khoảng lấy cảm hứng từ các chương trình Windows thương mại Visio, dù nhắm đến sơ đồ chính thức cho sử dụng bình thường.

Nó có thể được sử dụng để thu hút nhiều loại khác nhau của các sơ đồ và có các đối tượng đặc biệt để giúp vẽ sơ đồ thực thể quan hệ, sơ đồ UML, biểu đồ, sơ đồ mạng, và nhiều sơ đồ khác.

Nó đóng gói như là một ứng dụng di động, do đó bạn có thể làm bản vẽ kỹ thuật của bạn bất cứ nơi nào bạn đang có.

Tải Finance Explorer Portable (*/5)

Người đóng góp: .

Tải Finance Explorer Portable

Metalogic Tài chính Explorer là một tài chính cá nhân, phần mềm ngân sách tương thích với Money và Quicken tải.

Tài chính Explorer là phần mềm miễn phí cho sử dụng cá nhân và doanh nghiệp.