Tải VKCalk bản Portable 3.0.6 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải VKCalk bản Portable 3.0.6

Tải về các gói RAR và giải nén (bằng cách sử dụng một chương trình như 7-zip) vào một thư mục của sự lựa chọn của bạn.
Khởi VKCalc.exe.