Tải Miranda NG Portable 0.95.4 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải Miranda NG Portable 0.95.4

Miranda NG là một phiên bản nâng cao của phổ biến đa thức tin nhắn của khách hàng cho Windows – Miranda IM.

Rất ít tài nguyên hệ thống và cực kỳ nhanh chóng.

Tải KiTTY Portable 0.65.0.2 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải KiTTY Portable 0.65.0.2

Kitty là một ngã ba của phổ biến PuTTY telnet và SSH client đóng gói như là một ứng dụng di động, vì vậy bạn có thể kết nối vào hệ thống của bạn trên đường đi.

Nó có tính năng bổ sung và chức năng hơn PuTTY và phiên bản di động này cho biết thêm nhiều hơn.

Tải Opera, Portable Edition (*/5)

Người đóng góp: .

Tải Opera, Portable Edition

Opera, Portable Edition là một trọng lượng nhẹ, duyệt dễ tùy biến thiết kế cho tốc độ.

Đó là trình duyệt web Opera ™ phổ biến đóng gói như là một ứng dụng di động, do đó bạn có thể đưa trình duyệt của bạn với bạn.