Tải Digsby bản Portable 90 (30044) (*/5)

Người đóng góp: .

Tải Digsby bản Portable 90 (30044)

Đơn giản chỉ cần chạy trình cài đặt và chọn xách tay khi được hỏi.
Chỉ cần nhớ để từ chối bất kỳ của các mặt hàng khác mà nó muốn cài đặt.

Tải TeamTalk bản Portable 5.1.1 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải TeamTalk bản Portable 5.1.1

TeamTalk là một ứng dụng hội nghị tính năng phong phú nhằm cung cấp cho tất cả mọi người một giải pháp VoIP bất kể tốc độ kết nối. Bao gồm hội nghị video, chia sẻ máy tính để bàn, chia sẻ tập tin, âm thanh trực tiếp, ghi âm, và nhiều hơn nữa. Talk […]

Tải Fomine LAN Chat bản Portable 1.3 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải Fomine LAN Chat bản Portable 1.3

Fomine LAN Chat là phần mềm nhắn tin tức thời nhỏ và dễ sử dụng để kết nối với những người dùng khác trên mạng cùng một địa phương. Sẽ không làm việc trên internet trừ khi được sử dụng với phần mềm VPN. Các LAN chuyện chỉ tạo một phòng chat với người tham […]