Tải Sylpheed bản Portable 3.4.3 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải Sylpheed bản Portable 3.4.3

Sylpheed là email và tin một khách hàng nhanh chóng, với sự hỗ trợ cho SMTP, POP3, IMAP4 và NNTP. Nó xử lý nhiều tài khoản mail, màn ren, lọc thư rác, bảo mật (SSL / TLSv1), tìm kiếm, vv Tự động hiển thị mail theo định dạng ren (theo chủ đề tổ chức) và […]

Tải POP Peeper bản Portable 4.0.1 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải POP Peeper bản Portable 4.0.1

POP Peeper là một trình thông báo email thông báo cho bạn khi bạn có email mới trên bất kỳ của bạn POP3, Hotmail, MSN, Yahoo, Mail.com, MyWay, Excite, Lycos.com, hoặc tài khoản rediffmail. Bạn cũng có thể gửi email sử dụng máy chủ SMTP của bạn hoặc thông qua tài khoản webmail của bạn […]