Tải Instantbird Portable 1.5 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải Instantbird Portable 1.5

Instantbird là một khách hàng nhắn tin tức thời tùy chỉnh với hỗ trợ cho AOL, Yahoo, MSN, Google Talk, Twitter, Facebook, XMPP, IRC và ICQ.

Nó được hỗ trợ bởi Mozilla vì vậy nó có hỗ trợ cho các tuỳ biến bằng cách sử dụng các chủ đề và phần mở rộng được xây dựng trong.

Tải wxDownload Fast Portable 0.6 Rev 2 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải wxDownload Fast Portable 0.6 Rev 2

wxDownload nhanh (còn được gọi là wxDFast) là một mã nguồn mở, đa nền tảng quản lý tải.

Nó là một trình quản lý download đa luồng, có nghĩa là nó có thể chia một file thành nhiều mảnh và tải về các mảnh đồng thời.

Tải Mozilla Thunderbird, Portable Edition 38.3.0 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải Mozilla Thunderbird, Portable Edition 38.3.0

Mozilla Thunderbird®, Portable Edition là phổ biến Mozilla Thunderbird email client đi kèm với một phóng PortableApps.com là một ứng dụng di động, do đó bạn có thể mất các thiết lập email, sổ địa chỉ và tài khoản của bạn với bạn.

Bạn cũng có thể thêm vào GPG và Enigmail để mã hóa và kí email của bạn.

Tải Feed Notifier Portable 2.6 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải Feed Notifier Portable 2.6

Thức ăn Notifier là một ứng dụng Windows mà nằm trong khay hệ thống và hiển thị cửa sổ pop-up thông báo trên máy tính để bàn của bạn khi mục mới đến thuê bao trong RSS hoặc Atom nguồn cấp dữ liệu.

Tải Skype Portable (*/5)

Người đóng góp: .

Tải Skype Portable

Skype cho phép bạn kết nối với những người khác thông qua tin nhắn tức thời, hội nghị âm thanh và điện thoại video.

Nó cũng có thể gọi đường dây điện thoại thông thường từ bất cứ nơi nào trên thế giới.

Nó đóng gói như là một ứng dụng di động, do đó bạn có thể giao tiếp trên đường đi.