Tải Softi FreeOCR bản Portable (*/5)

Người đóng góp: .

Tải Softi FreeOCR bản Portable

Softi FreeOCR là một chương trình image-to-text sử dụng Optical Character Recognition phần mềm Tesseract. Nó hỗ trợ nhiều trang hình ảnh TIFF và nhập khẩu của các tài liệu thông qua máy quét TWAIN. Văn bản quét có thể được lưu lại dưới dạng tập tin văn bản ASCII. Lưu ý: Hình ảnh phải […]