Tải Pixia bản Portable 6.02a (*/5)

Người đóng góp: .

Tải Pixia bản Portable 6.02a

Pixia là một trình soạn thảo đồ họa mạnh mẽ với một giao diện người dùng duy nhất. Khi học Pixia, nó dễ dàng hơn để loại bỏ tất cả mọi thứ bạn biết về Photoshop hay Paintshop, và bắt đầu lại từ đầu với sự hướng dẫn và tập tin trợ giúp. Download Đánh […]

Tải ArtRage bản Portable 1.1 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải ArtRage bản Portable 1.1

ArtRage là một gói sơn có tính năng nhiều công cụ vẽ chân thực trong một môi trường trực quan đơn giản. ArtRage cho phép bạn vẽ hình ảnh của riêng bạn từ một khung trống, hoặc tải một hình ảnh để ‘dấu vết’ sử dụng bất kỳ công cụ vẽ của nó, cho phép […]