Tải HDDB bản Portable 4.4.0 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải HDDB bản Portable 4.4.0

Tải hddb- [số phiên bản] .x86.exe hoặc hddb- [số phiên bản] .x64.exe vào một thư mục của sự lựa chọn và khởi động của bạn.