Tải Pretty Run bản Portable 8.2.0.6 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải Pretty Run bản Portable 8.2.0.6

Khá Run là một chương trình phóng và công cụ tìm kiếm mạnh mẽ dựa trên tổ hợp phím. Nó tìm kiếm các trình đơn khởi động, máy tính để bàn hoặc bất kỳ thư mục khác cho các phím tắt hoặc các tập tin có thể đáp ứng yêu cầu của bạn. Hơn thế […]

Tải SMF – Search my Files bản Portable 9.0 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải SMF – Search my Files bản Portable 9.0

SMF là một tìm kiếm tập tin mạnh mẽ và lặp lại việc tìm kiếm công cụ có sử dụng băm (MD5, CRC32 hoặc SHA1) để xác định tương tự. Bao gồm một loạt các khả năng lọc và một công cụ kết quả báo cáo, với đó bạn có thể phân lọc các kết […]