Tải Locate32 bản Portable 3.1.11.7100 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải Locate32 bản Portable 3.1.11.7100

Locate32 là một công cụ tìm kiếm lập chỉ mục cho phép bạn tìm các tập tin trên mạng chia sẻ từ xa tương thích với địa phương và Windows. Sau khi tìm kiếm cổ phiếu lần đầu, nó sử dụng cơ sở dữ liệu để cung cấp ngay lập tức cho bất kỳ số […]

Tải File Seeker bản Portable 3.5.1 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải File Seeker bản Portable 3.5.1

Tập tin Seeker là một tiện ích tìm kiếm rất nhanh. Nó bao gồm khả năng tìm kiếm trong nhiều loại tập tin khác nhau, bao gồm cả tài liệu lưu trữ nén. Nó cũng có tính năng bộ lọc khác nhau để thu hẹp kết quả tốt. Download Đánh giá chung Dung lượng 3MB […]

Tải HABExam bản Portable 3.2 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải HABExam bản Portable 3.2

HABExam được thiết kế như một giải pháp linh hoạt hơn và nhanh hơn để Windows Tìm tiện ích và là một dễ sử dụng hơn và thay thế cho tiện ích dòng lệnh, grep. Trong số các tùy chọn tìm: text / unicode / tìm kiếm hex bình thường và vị trí khác nhau […]

Tải Listary bản Portable 4.23.1727 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải Listary bản Portable 4.23.1727

Listary là một nâng cao cho phép bạn nhanh chóng tìm kiếm gần như bảng liệt kê bất kỳ trong Windows bằng cách đơn giản gõ từ tìm kiếm của bạn. Chương trình sẽ bật lên một cửa sổ nhỏ bán minh bạch trong cửa sổ Explorer (bao gồm mở / lưu các hộp thoại), […]

Tải UltraSearch bản Portable 2.0.3 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải UltraSearch bản Portable 2.0.3

Tải về các gói ZIP (từ trình đơn thả xuống trên các trang download) và giải nén vào một thư mục của sự lựa chọn của bạn.
Khởi UltraSearch.exe.