Tải Oscar’s File Renamer bản Portable 1.2 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải Oscar's File Renamer bản Portable 1.2

File Renamer Oscar là một công cụ đổi tên tập tin duy nhất với một trình soạn thảo tích hợp và hỗ trợ vĩ mô. Bạn có thể thực hiện chỉnh sửa tùy chỉnh các tên tập tin bằng cách sử dụng trình soạn thảo văn bản tích hợp, sau đó áp dụng tất cả […]

Tải Swap’em bản Portable 1.11.9.21 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải Swap'em bản Portable 1.11.9.21

Giấy phép Swap’em để trao đổi các tên của hai tập tin hoặc thư mục bằng cách thả các mục lên giao diện của ứng dụng hoặc, để thưởng thức hoàn toàn liền mạch tên swapping, thêm Swap’em vào menu ngữ cảnh Explorer và / hoặc Send to menu. Một phiên bản 64-bit có sẵn […]