Tải Explorer++ bản Portable 1.3.5 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải Explorer++ bản Portable 1.3.5

Explorer ++ là một multi-tab Windows Explorer thay thế, tính năng xem trước hình ảnh, các phím tắt bàn phím, giao diện người dùng tùy biến và hoạt động tập tin tiên tiến (sáp nhập, chia tách) vv Ngoài ra, Explorer ++ di động điều chỉnh đường dẫn và tự động chuyển đổi giữa 32 […]