Tải FastCopy bản Portable 3.05 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải FastCopy bản Portable 3.05

FastCopy là một máy photocopy file và thư mục đồng bộ. Nó sử dụng các chiến lược khác nhau (multi-threading, đệm) để giúp đảm bảo thông lượng tối đa thiết bị, cũng như xác minh tùy chọn để đảm bảo rằng các tập tin được chuyển giao một cách chính xác. Nó không sử dụng […]

Tải SuperCopier bản Portable 4.0.1.13 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải SuperCopier bản Portable 4.0.1.13

Tải về các “supercopier-di-windows-x86” gói ZIP (không có phiên bản 64-bit) và giải nén vào một thư mục của sự lựa chọn của bạn.
Khởi Supercopier.exe.

Tải TeraCopy bản Portable 2.3 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải TeraCopy bản Portable 2.3

TeraCopy cho phép bạn sao chép / di chuyển file ở tốc độ tối đa có thể. Nó sử dụng tự động điều chỉnh bộ đệm để giảm thời gian tìm kiếm, cũng như sao chép không đồng bộ tăng tốc độ chuyển tập tin giữa hai ổ đĩa cứng vật lý. Khi một lỗi […]

Tải Copy Handler bản Portable 1.32 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải Copy Handler bản Portable 1.32

Tải về các gói ZIP và giải nén vào một thư mục của sự lựa chọn của bạn.
Launch ch.exe (đối với hệ điều hành 32-bit) hoặc ch64.exe (đối với hệ điều hành 64-bit).