Tải FileOptimizer bản Portable 7.90.1325 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải FileOptimizer bản Portable 7.90.1325

Tải về các gói ZIP và giải nén vào một thư mục của sự lựa chọn của bạn.
Khởi FileOptimizer32.exe (32-bit OS) hoặc FileOptimizer64.exe (đối với hệ điều hành 64-bit).
Tùy chọn, để tiết kiệm không gian:
Các hệ thống 32-bit: xóa FileOptimizer64.exe và thư mục Plugins64
Hệ thống 64-bit: xóa FileOptimizer32.exe và thư mục Plugins32

Tải UPX Tool bản Portable 1.0.3 (không chính thức 1.1.1) (*/5)

Người đóng góp: .

Tải UPX Tool bản Portable 1.0.3 (không chính thức 1.1.1)

UPX là một công cụ có thể làm giảm đáng kể kích thước của cả hai exe và các file DLL, cho phép thêm nhiều chương trình được đóng gói vào một ổ đĩa USB. Không có phần mềm bổ sung là cần thiết cho các EXEs nén hoặc file DLL để làm việc. Một […]