Tải IdleBackup bản Portable 1.16d (*/5)

Người đóng góp: .

Tải IdleBackup bản Portable 1.16d

Idlebackup là một giải pháp sao lưu để sử dụng điển hình của việc sao lưu các tập tin như hình ảnh, mp3 hoặc các tập tin tài liệu. Idlebackup có thể tạo bản sao lưu lên đĩa cứng, ổ đĩa USB, hoặc mạng, và cũng có thể được nén vào một tập tin ZIP. […]

Tải Directory Compare bản Portable 3.51 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải Directory Compare bản Portable 3.51

So sánh thư mục là một tiện ích để giúp bạn giữ bản sao của các thư mục quan trọng của bạn (tài liệu, chương trình đang được phát triển và do đó trên) trong một ổ cứng sao lưu hoặc bất kỳ hệ thống lưu trữ khác (như 100MB đĩa mềm). Các sao lưu […]

Tải Duplicati bản Portable 1.3.4 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải Duplicati bản Portable 1.3.4

Duplicati là một khách hàng sao lưu giàu tính năng cho phép người dùng lưu trữ nén, sao lưu được mã hóa tại địa phương hoặc trên một loạt các dịch vụ từ xa. Chương trình có thể tiết kiệm băng thông và ghi đĩa bằng cách chỉ sao lưu các phần của một tập […]

Tải AutoVer bản Portable 2.2.1 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải AutoVer bản Portable 2.2.1

AutoVer là một bản sao lưu tự động hoặc thời gian thực cấu hình cao và hệ thống versioning cá nhân. Chương trình có thể được sử dụng như là một bản sao đơn giản / công cụ đồng bộ hoặc như một, minh bạch hệ thống kiểm soát phiên bản phức tạp hơn (như […]

Tải ERUNT bản Portable 1.1j (*/5)

Người đóng góp: .

Tải ERUNT bản Portable 1.1j

Tải về các gói ZIP (cuộn xuống trên trang web) và giải nén vào một thư mục của sự lựa chọn của bạn.
Khởi ERUNT.exe.