Tải XaoS bản Portable 3.5 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải XaoS bản Portable 3.5

XaoS là một thời gian thực, decal fractal tương tác và Morpher. Nó hiển thị các tập Mandelbrot (trong số Fractals thời gian thoát khác) và cho phép bạn phóng to suốt vào fractal. Chế độ màu khác nhau được cung cấp cho cả các điểm bên trong và bên ngoài các thiết lập đã […]

Tải Kalkules bản Portable 1.9.6.25 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải Kalkules bản Portable 1.9.6.25

Tải về các gói ZIP và giải nén vào một thư mục của sự lựa chọn của bạn.
Khởi Kalkules.exe.
Tùy chọn:
Để vô hiệu hóa update check lúc khởi động, chỉnh sửa và thay đổi settings.ini CheckUpdatesAtStart = 1 đến CheckUpdatesAtStart = 0 hoặc khởi động Kalkules.exe và mở tab Preferences.
Kiểm tra Bỏ chọn ‘để cập nhật lúc bắt đầu ”
Để tiết kiệm không gian thêm, xóa các tập tin ngôn ngữ không cần thiết và hướng dẫn sử dụng