Tải Longman English Dictionary Browser bản Portable 2.03 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải Longman English Dictionary Browser bản Portable 2.03

Longman Từ điển tiếng Anh trình duyệt sẽ hiển thị kết quả tìm kiếm từ Longman Từ điển tiếng Anh trực tuyến cho các từ khóa được lựa chọn của người dùng với các tổ hợp phím Ctrl + Shift + D. Lưu ý rằng trong khi các chương trình sẽ chạy chậm ban đầu, […]

Tải TheSage bản Portable 4.5.1790 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải TheSage bản Portable 4.5.1790

TheSage là một từ điển tiếng Anh và từ điển có chứa hơn 145.000 tài liệu tham khảo với nhiều định nghĩa chi tiết (trên 200.000 người), và gần 1.200.000 mối quan hệ giữa các định nghĩa. Nó có tính năng cross-tham khảo, tự đại diện và tìm kiếm đảo chữ, lịch sử đa phiên […]

Tải McGill English Dictionary of Rhyme / VersePerfect bản Portable 2.0 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải McGill English Dictionary of Rhyme / VersePerfect bản Portable 2.0

McGill điển tiếng Anh của Rhyme / VersePerfect cho phép bạn nhập bất kỳ từ nào để xem các bài đồng dao, gần vần, ngữ tương tự, và nhiều hơn nữa. Chương trình thậm chí có một “từ điển đồng nghĩa hyperbolic” trực quan thú vị (có thể nhìn thấy trong ảnh chụp màn hình). […]

Tải LingoPad bản Portable 2.6 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải LingoPad bản Portable 2.6

LingoPad là một chương trình từ điển offline. Nó tải một từ điển Đức-Anh theo mặc định, nhưng từ điển khác (Đức-Tây Ban Nha, Pháp, Nhật Bản, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Na Uy) có thể được tải về là tốt. Bạn cũng có thể nhập wordlists của riêng bạn và sử dụng chúng song […]