Tải Database Browser Portable (*/5)

Người đóng góp: .

Tải Database Browser Portable

Database Browser Portable là một dễ sử dụng công cụ cho phép bạn kết nối với bất kỳ cơ sở dữ liệu và duyệt hoặc sửa đổi dữ liệu, chạy các kịch bản SQL, xuất khẩu và in dữ liệu.

Nó đóng gói như là một ứng dụng di động, do đó bạn có thể làm việc trên cơ sở dữ liệu của bạn trên đường đi.

Tải Q-Eye Portable (*/5)

Người đóng góp: .

Tải Q-Eye Portable

Q-Eye là một QlikView soạn thảo tập tin dữ liệu nhẹ file hỗ trợ QVD và qvx.

Nó là phần mềm miễn phí cho sử dụng cá nhân và doanh nghiệp

Tải Geany Portable 1.24.1 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải Geany Portable 1.24.1

Geany Portable là nền tảng, GTK dựa Integrated Nền tảng phát triển.

Bạn có thể làm việc trên các tập tin văn bản đơn giản, html, perl, python, NSIS và nhiều hơn nữa với Geany.

Bằng cách sử dụng được xây dựng hỗ trợ đường dẫn bổ sung Geany Portable của, thậm chí bạn có thể cấu hình Geany xách tay để Geany có thể sử dụng các trình biên dịch tại địa phương nằm trên ổ đĩa flash của bạn.

Đi kèm với một PortableApps.com Launcher là một ứng dụng di động, bạn có thể tận Geany với bạn.

Tải Frhed Portable 1.6.0 Rev 3 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải Frhed Portable 1.6.0 Rev 3

Frhed là một trình soạn thảo tập tin nhị phân (hex editor) cho Windows.

Nó là nhỏ nhưng có nhiều tính năng tiên tiến như khả năng tải các tập tin lớn một phần.

Tải SWI-Prolog Portable 7.2.2 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải SWI-Prolog Portable 7.2.2

SWI-Prolog cung cấp một môi trường toàn diện Phần mềm miễn phí Prolog. Prolog là một mục đích chung ngôn ngữ lập trình logic thường được sử dụng cho trí tuệ nhân tạo và ngôn ngữ học tính toán.

Tải Notepad++ Portable 6.8.3 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải Notepad++ Portable 6.8.3

Notepad ++ Portable là trình soạn thảo văn bản tiện dụng Notepad ++ đóng gói như là một ứng dụng di động, do đó bạn có thể làm phát triển của bạn trên đường đi.

Nó có tất cả các tính năng tuyệt vời cùng của Notepad ++ bao gồm hỗ trợ đa ngôn ngữ và một hệ thống plugin mở rộng, nhưng có gì để cài đặt.

Tải PortableApps.com Installer 3.0.19 (*/5)

Người đóng góp: .

Tải PortableApps.com Installer 3.0.19

Các PortableApps.com Installer ™ là cách ứng dụng trong PortableApps.com Format được phân phối.

Đó là một dễ sử dụng cài đặt đa ngôn ngữ mà làm cho bao bì và cài đặt ứng dụng di động một cách nhanh chóng.

Một khi bạn đã cập nhật ứng dụng của bạn với dòng PortableApps.com Format Thông số kỹ thuật, bạn có thể sử dụng các trình cài đặt PortableApps.com để đóng gói ứng dụng của bạn chỉ trong một vài cú nhấp chuột.