Tải Audiograbber bản Portable 1.83 SE (*/5)

Người đóng góp: .

Tải Audiograbber bản Portable 1.83 SE

Audiograbber đọc âm thanh kỹ thuật số từ đĩa CD và chuyển đổi chúng sang định dạng WAV, MP3, OGG. Chương trình có thể tự động bình thường hóa âm nhạc, xóa sự im lặng từ đầu và / hoặc kết thúc của bài hát, và download / upload thông tin đĩa từ Internet CD […]